PVC прозорци и врати

Какво знаем за дограмата?

Последните няколко десетилетия профилите от PVC (поливинилхлорид) навлязоха като основен материал в tergoпроизводството на дограма, измествайки дървесината. Първите опити се правят в САЩ в началото на миналия век при строителството на високи, многофункционални сгради, а по-късно тази дограма навлиза и в жилищното строителство в Европа. През 1954 година германска фирма създава първите прозорци от поливинилхлоридни производни. От тогава технологиите за производство на PVC и AL профили се развиват с бурни темпове, като в момента те заемат до 90% от общото световно производство на дограма.

Поради големия интерес към този вид дограма за клиента е необходимо да се запознае с основните изисквания, свързвани с производството и монтажа на това изделие.

Профил от PVC

Профилите от PVC имат следните качества – дълготрайност, издръжат на влага, микроорганизми, слънчеви tergoвлияния и са устойчиви на удар. Качествените PVC прозорци издържат на -50 до +60 градуса температура. Те съдържат между 3 и 8 въздушни камери. Това влияе върху коефициента на топлопроводимост на профилите. Колкото повече са камерите, толкова по-нисък е този коефициент. От значение за профилите е дебелината на външните стени, която трябва да е не по-малко от 3 мм. Профили с по-тънки стени не са за препоръчване в жилищното строителство.

При избор на профил изисквайте всички сертификати за качество и екологичност.

Задължително в PVC профила производителят поставя метален усилител, който укрепва конструкцията на дограмата. Препоръчителната дебелина на усилителя е минимум 1.5 мм.

Всеки профил трябва да бъде окомплектован с необходините гумени или силиконови уплътнители, които осъществяват контаката между касата и крилото, профила и стъклото на прозореца и предпазват от проникване на студен въздух, шум и влага.

В горната и долната част на профила задължително се пробиват вентилационни отвори за отвеждане на попадналата в профила влага и за аерация на камерите.

Стандартът за коефициент на топлопроводимост на профилите е 1.5 или по-малко. Този стандарт гарантира, че при -20 градуса външна температура, температурата вътре в отопленото помещение трябва да е минимум 20 градуса.

 

tergo   IMGP0967   tergo

СЕРТИФИКАТИ

 tergo-cert1s   tergo-cert2s   tergo-cert3s

БАД

Терго ООД е съосновател и асоцииран член на Браншова Асоциация Дограма

 logo bad

2012 Терго ООД - лидер в производството на PVC и Алуминиева дограма. Уеб дизайн от Уебси ЕООД